Пользовательское соглашение

 

Умови використання платформи

Цей документ описує умови використання Інтернет-Сайту, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://znanij.net/(далі - Умови використання).

 

З Умовами використання вам необхідно ознайомитися повністю, оскільки ці положення важливі і складають юридичний документ, умови якого будуть поширюватися на вас, як тільки ви його приймете.

 

Поняття і терміни, які використовуються

Нижченаведені поняття і терміни цієї Оферти вживаються в такому значенні:

«Інтернет-сайт і/або Сайт» — це ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена і структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://znanij.net/, а також його похідні;

«Виконавець» — ТОВ "ІН ГРУП", яке уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією офертою, шляхом акцепту оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;

 «Замовник» — будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття. Поняття «Замовник» та «Репетитор» у цих Умовах мають ідентичний зміст;

 «Клієнт» — фізична або юридична особа, яка доручила Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять і (або) консультацій за обраним ним для себе особисто або для третіх осіб напрямком (предмет);

«Електронна пошта» — спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання і отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і так далі;

«Особистий кабінет» — спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про самого Замовника і послуги, що надаються Клієнтам;

В цих Умовах можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в цих Умовах. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту, здоровим глуздом і призначення даних Умов. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу — визначеними на Інтернет-сайті Виконавця, в другу чергу — відповідно до цивільного законодавства та звичаями ділового обороту.

 

Користуючись можливостями, наданими Інтернет-сайтом ви автоматично погоджуєтесь з Умовами використання в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

 

У разі незгоди Клієнта з будь-якими з положень Умов використання, Клієнт (далі - Користувач) не має права використовувати Сайт.

 

У разі внесення Виконавцем змін до Умов використання або якщо Користувач почав користуватися Сайтом, але з умовами не згоден, останній зобов’язаний припинити використання Сайту. При цьому до відносин, які виникли під час застосування Користувачем Сайту, застосовуються положення Умов використання, якщо інше не встановлено додатково.

 

Виконавець залишає за собою право переглядати Умови використання в будь-який час без попереднього повідомлення.

 

Виконавець залишає за собою право вносити будь-які зміни в функціонал Сайту в будь-який час на власний розсуд, без будь-яких (попередніх і наступних) повідомлень користувачів.

 

Ви погоджуєтеся регулярно відслідковувати інформацію про зміни Умов використання. Як правило, будь-які зміни в текстах правових документів набирають чинності не раніше чотирнадцяти днів з моменту публікації. Проте вам варто звернути увагу на те, що в деяких випадках такі зміни будуть застосовуватися негайно.

 

Реєстрація. Обліковий запис

 

Для того щоб скористатися деякими функціями Сайту, потрібен обліковий запис. Ви можете створити її самі, пройшовши процедуру реєстрації.

 

Ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності інформації вашого профілю, включаючи ваш пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені вашого профілю, в тому числі за всі дії, які виконуються під обліковим записом. Тому не повідомляйте пароль від вашого облікового запису стороннім.

 

Ви погоджуєтеся негайно повідомити Виконавця про факти компрометації ваших аутентифікаційних даних: несанкціоноване використання вашого облікового запису та / або пароля і / або будь-яке інше порушення системи безпеки. Це означає, що якщо ви вважаєте, що треті особи несанкціоновано отримали доступ до вашого облікового запису, або виявили, що в вашому профілю і / або за допомогою вашого пароля виконуються несанкціоновані дії, вам необхідно якомога швидше повідомити про це Виконавця

 

Незважаючи на дотримання цієї вимоги, на вас може бути покладена відповідальність за збитки, понесені Виконавцем та / або будь-яким іншим Користувачем, і / або Користувачем Сайту, в зв’язку з використанням конфіденційної інформації вашого профілю третьою особою.

 

Належна поведінка

У разі недотримання Користувачами Сайту цих Умов використання та/або інших правових документів, що регламентують права та обов’язки користувачів, а також чинного законодавства України, Виконавець має право в будь-який момент здійснити блокування (тимчасово заборонити доступ до інформації) Користувача і/або видалити обліковий запис Користувача зі всією інформацією, що міститься в ній, і/або інформацію, розміщену по відношенню і / або від імені Користувача.

 

Відмова від використання Сайту

Користувач в будь-який час має право припинити використання Сайту і / або заявити про відмову від використання в разі, якщо обов’язковий термін повідомлення про майбутнє відмову від використання був обговорений в документах, що регламентують правовідносини сторін.

 

Якщо Користувач відмовився від платних індивідуальних занять за 3 (три) календарних дні (і/або більше днів) до їх початку, то грошові кошти йому повертаються, при відмові в інший строк, грошові кошти Користувачу не повертаються.

 

Передача прав та обов’язків

Виконавець в будь-який час на власний розсуд і без попереднього повідомлення Користувача вправі передати повністю або частково свої права та обов’язки, що випливають з цих Умов використання та інших правових документів, які можна застосувати до правовідносин сторін, будь-якій третій особі.

 

Використання Сайту означає, що ви погоджуєтеся з тим, що у Виконавця є право, передбачене абзацом вище, а також з тим, що у вас відсутнє право передавати свої права та обов’язки відповідно до укладених документами та / або передавати права на використання Сайту.

 

Обмеження відповідальності

Виконавець вживає всіх можливих заходів для очікуваного рівня функціональності Сайту. Однак Виконавець звертає вашу увагу на існуюче обмеження відповідальності.

 

Ви погоджуєтеся та усвідомлюєте, що користуєтеся Сайтом виключно на свій ризик: це означає, що Сайт, а саме матеріали і інформація, опубліковані на ньому, надаються «як є», без гарантій і запорук якого б то не було роду, за винятком тих гарантій , які надані Виконавцем явним і безпосереднім чином. В іншому Виконавець не надає непрямих, обумовлених законодавством чи інших гарантій, запорук, в тому числі гарантій щодо можливості комерційного використання результатів послуг, придатності їх для будь-яких конкретних цілей і непорушення будь-яких майнових прав і / або прав на результати інтелектуальної діяльності.

 

Виконавець не несе відповідальності за:

 

- невідповідність функціоналу сайту істинним цілям Користувача;

- будь-які збитки, пов’язані з використанням Сайту;

- дії інших користувачів Сайту, в тому числі в разі недотримання Користувачами Сайту цих Умов використання та / або інших правових документів;

- якість та / або строки надання послуг;

- ненадання послуг, інформації або майна від користувачів Сайту та / або третіх осіб.

 

Виконавець не обіцяє і не гарантує, що інформація, отримана за допомогою використання Сайту, буде у всіх випадках правильною, актуальною або повною; на Сайті можуть міститися технічні неточності та друкарські помилки.

 

Виконавець не дає ніяких запевнень або гарантій щодо термінів усунення будь-яких проблем і / або їх наслідків, зазначених Користувачами.

 

Комерційне використання Сайту

Якщо ви використовуєте Сайт від імені своєї компанії, це означає, що компанія приймає дані Умови використання. Остання зобов’язується захищати Виконавця від будь-яких судових позовів, процесів і розглядів, пов’язаних з використанням Сайту і / або порушенням вами цих Умов користування, а також інших правових документів, які можна застосувати до сторін, а також від будь-якої відповідальності.

Використання матеріалів Сайту

Будь-яке інше використання інформації, що розміщується, поширюваної і надається на Сайті і / або за допомогою останніх дозволяється за умови дотримання застосовного до сторонам законодавства і на умовах, що визначаються відповідними офіційними документами.

 

Проте хочемо звернути вашу увагу на те, що забороняється копіювання, відтворення, перевидання, вивантаження, розміщення, передача, поширення всього контенту, що знаходиться на Сайті, а також використання його для створення похідних послуг без отримання попередньої письмової згоди від Виконавця за винятком того, що Виконавець надає вам і що не підлягає передачі іншим особам, обмежений дозвіл на отримання доступу до Сайту на умовах, викладених в цій Угоді та інших правових документах, які можна застосувати до сторін.

 

Виконавець дає згоду щодо розміщення посилань на Сайт, якщо при переході по такому посиланню:

 

- не створюється фреймів навколо будь-яких сторінок на Сайті і не використовуються ніяких інших методів, які б яким-небудь іншим чином змінювали візуальне уявлення або зовнішній вигляд контенту на Сайті;

 

 • - Його користувачі не вводяться в оману щодо ваших взаємозв’язків з Виконавцем;

 

 • - не означає, що Виконавець висловлює своє схвалення або дає рекомендації щодо вас або вашого веб-сайту

 

 • - не створюється помилкове або дезорієнтуюче враження про Сайті і Виконавця або іншим чином не завдається шкоди репутації Виконавця, пов’язаної з назвою Сайту та / або товарними знаками Сайту.

 

В якості додаткової умови отримання дозволу на створення посилань на Сайт ви повинні погодитися з тим, що Виконавець може в будь-який момент виключно на свій розсуд анулювати дозвіл на створення посилань на Сайт. За подібних обставин ви зобов’язуєтеся негайно видалити всі посилання на Сайт і припинити використання будь-яких товарних знаків Виконавця.

 

 

Можливі неполадки в роботі Сайту

Використовуючи Сайт, ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що Сайт може зазнавати збоїв і простоїв, внаслідок яких Користувачам можуть бути нанесені збитки. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої і подальшу втрату даних і інші наслідки в разі збоїв і простоїв Сайту.

 

Виконавець вживає всіх можливих заходів щодо недопущення збоїв і простоїв Сайту.

 

Посилання на третіх осіб

На Сайті можуть міститися посилання на інші сайти. Виконавець не робить ніяких заяв, не дає ніяких гарантій і не бере на себе ніяких інших зобов’язань якого б то не було роду щодо інших сайтів або ресурсів, що належать третім сторонам.

 

Присутність посилань на такі сайти не означає, що Виконавець схвалює вміст або рекомендує використання цих сайтів, або підтримує його власника. Крім того, Виконавець не буде стороною ніяких угод і не буде відповідати ні за які угоди, які ви можете укладати з третіми сторонами, навіть якщо ви дізналися про такі сторони (або скористалися посиланням на такі сторони) на Сайті Виконавця. Відповідно, ви визнаєте і згодні з тим, що Виконавець не відповідає за доступність таких зовнішніх сайтів або ресурсів і не несе ніяких зобов’язань ні за який контент, послуги та інші матеріали, які перебувають на таких сайтах або в складі таких ресурсів, або які можна звідти отримати.

 

Перейшовши на сайти третіх осіб, навіть якщо на них міститься логотип Сайту, будь ласка, враховуйте, що ці сайти існують незалежно від Сайту і Виконавець ніяк не контролює вміст таких сайтів, якщо інше не зафіксовано на Сайті Виконавця.

 

Ви самі повинні вживати заходів обережності, які ви вважаєте необхідними, щоб забезпечити захист вашої інформації від елементів деструктивного характеру.

 

Право, що застосовується і прикінцеві положення

Недійсність окремих умов цих Умов використання, а також інших правових документів, які можна застосувати до правовідносин сторін, не впливає на дійсність інших умов правових документів в цілому.

 

У разі якщо ви проживаєте в Україні і / або здійснюєте підприємницьку (комерційну) діяльність, маючи головний офіс якої знаходиться на території України, то ці Умови використання та / або інші правові документи, які застосовуються до правовідносин сторін, підлягають тлумаченню відповідно до законодавства України, якщо інше не обумовлено додатково в текстах документів, які можна застосувати до сторін. Всі позови у зв’язку з порушенням цих Умов використання та інших правових документів, які можна застосувати до правовідносин сторін, а також інші позови щодо захисту прав споживачів, нечесної конкуренції розглядаються відповідно до законодавства України.

 

З усіх питань, не врегульованих в цих Умовах використання та інших правових документах, які можна застосувати до правовідносин сторін, застосовується законодавство України, якщо інше не обумовлено сторонами і / або не застосовується згідно з міжнародним законодавством.

 

Угода про обробку персональних даних користувачів

Цю угоду про обробку персональних даних складено відповідно до чинного законодавства України.

Залишаючи особисті дані на сайті http://znanij.net/, користувач тим самим підтверджує свою згоду на їх обробку. Під обробкою в даному випадку слід розуміти: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання і знищення даних, залишених користувачем.

Користувач несе відповідальність за достовірність і точність зазначених даних (ПІБ, інформація про місто проживання, номер телефону і т.п.) і те, що ці дані є повними, точними і достовірними.

Адміністрація сайту http://znanij.net/ бере на себе зобов’язання використовувати отримані дані виключно з метою надання послуг, а також не передавати отримані дані будь-яким стороннім організаціям. Підставою для знищення призначених для користувача даних є письмове звернення користувача.

Дана оферта представляє собою офіційну пропозицію ТОВ "ІН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42998280), яке діє на підставі статуту, іменованого надалі Виконавець, і висловлює намір Виконавця укласти Договір на надання послуг на нижчевикладених умовах з будь-якою особою, що має назву надалі Замовник, яким прийняті умови цієї оферти.

 

 1. Поняття і терміни, які використовуються у цій Оферті

1.1. Нижченаведені поняття і терміни цієї Оферти вживаються в такому значенні:

1.1.1. «Абонентська плата» — оплата за надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, встановлюється за один місяць використання Інтернет-сайта, мінімальний термін використання становить 1 (один) місяць.

1.1.2. «Інтернет-сайт» — це ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена і структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://znanij.net/, а також його похідні;

1.1.3. «Виконавець» — ТОВ "ІН ГРУП", яке уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією офертою, шляхом акцепту оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;

1.1.4. «Замовник» — будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття. Поняття «Замовник» та «Репетитор» у цій оферті мають ідентичний зміст;

1.1.5. «Клієнт» — фізична або юридична особа, яка доручила Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять і (або) консультацій за обраним ним для себе особисто або для третіх осіб напрямком (предмет);

1.1.6. «Оферта» — цей документ, який є пропозицією укласти Договір на надання послуг з будь-якою особою, яка відгукнеться на його прийняття на умовах, зазначених у цій пропозиції;

1.1.7. «Акцепт оферти» — повне і беззастережне прийняття Оферти, що здійснюється шляхом натискання на кнопку «Я приймаю умови оферти». З моменту натискання на кнопку «Я приймаю умови оферти» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним;

1.1.8. «Електронна пошта» — спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання і отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і так далі;

1.1.9. «Особистий кабінет» — спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про самого Замовника і послуги, що надаються Клієнтам;

1.1.10. «Контактна інформація про Замовника» — відомості, з номерами телефонів, адреса місця проживання, паспортні дані Репетитора і інші особисті відомості.

1.2. У Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту, здоровим глуздом і призначення даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу — визначеними на Інтернет-сайті Виконавця, в другу чергу — відповідно до цивільного законодавства та звичаями ділового обороту.

 

 1. Предмет цієї Оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційних та інших послуг, передбачених цією офертою. До таких послуг належать такі:

2.1.1. Організація пошуку і підбору клієнтів, з якими Репетитор зобов’язується проводити платні індивідуальні заняття та (або) консультації за обраним Клієнтом для себе особисто або для третіх осіб напрямком (галузі, предметом);

2.1.2. Надання інформації про Клієнта та інформації про сутність, характер та обсяг замовлення, зробленого Клієнтом;

2.1.3. Розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформації, в тому числі контактної інформації, про репетитора, а також про послуги, що надаються Клієнтам;

2.1.4. Надання інших послуг, передбачених цією офертою.

2.2. Замовник зобов’язується прийняти послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, і сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі та порядку, визначеному пунктом 5 цієї Оферти.

 

 1. Акцепт цієї Оферти

3.1. Акцепт цієї Оферти вважається здійсненим після скоєння Замовником наступних дій:

- Реєстрація Замовника на Інтернет-сайті Виконавця;

- Прийняття цієї Оферти, що здійснюється шляхом натискання на кнопку «Згоден».

3.2. З моменту натискання на кнопку «Згоден» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти, вважається укладеним.

 

 1. Права і обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. надати Репетитору в безкоштовне користування Особистий кабінет після проходження реєстрації на інтернет-сайті, в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про самого Замовника, а також про послуги, що надаються Клієнтам;

4.1.2. направити Репетитору на електронну пошту, вказану при реєстрації Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, логін і пароль, необхідні для доступу в особистий кабінет;

4.1.3. надати Репетитору послуги в повному обсязі і відповідно до умов цієї Оферти;

4.1.4. після отримання відповідного замовлення від Клієнта направити в розділ особистого кабінету інформацію про контактні дані Клієнта;

4.1.5. після отримання відповідного замовлення від Клієнта направити на електронну пошту лист та СМС для Репетитора, що містить інформацію про замовлення, зокрема про сутність, характер, термін замовлення і інших його умов;

4.1.6. забезпечити режим конфіденційності інформації, отриманої від Репетитора;

4.1.7. консультувати Репетитора з питань, що виникають у нього в зв’язку з наданням йому послуг, а також надавати інформацію необхідну для їх надання;

4.1.8. своєчасно публікувати на Інтернет-сайті Виконавця повідомлення, пов’язані з будь-якими змінами порядку надання послуг репетитора, зміною розміру і порядку оплати за надані послуги, зміною цього Договору-оферти, і / або сповіщати Репетитора шляхом направлення інформації про зміни на електронну пошту і / або в його особистий кабінет на Інтернет-сайті Виконавця;

4.1.9. надати реквізити Замовнику для оплати послуг Виконавця;

4.1.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цією офертою.

4.2. Репетитор зобов’язується:

4.2.1. зареєструватися на Інтернет-сайті Виконавця;

4.2.2. надавати Виконавцю повну і достовірну інформацію про себе, своєї професійної діяльності і про які надають Клієнтам послуги;

4.2.3. приймати послуги, що надаються Виконавцем, в терміни та обсяги, передбачені цією офертою;

4.2.4. проводити оплату послуг Виконавця, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти, в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;

4.2.5. негайно зв’язатися з Клієнтом після отримання інформації в особистому кабінеті про Клієнта і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;

4.2.6. після першого дзвінка Клієнту в той же день направити Виконавцю звіт про результати такого спілкування шляхом використання особистого кабінету, дзвінка в компанію, смс або зворотнього зв’язку на сайті компанії зокрема про підсумки переговорів з Клієнтом, про досягнуті домовленості, про дату першого заняття, про порядок проведення занять та інші умови. Цей обов’язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого заняття з Клієнтом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Клієнта не вдалося;

4.2.7. у всіх випадках інформувати Виконавця про перенесення дати проведення занять і (або) консультацій з Клієнтом;

4.2.8. повідомити Виконавця про результати проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом;

4.2.9. інформувати Виконавця протягом 7 (семи) робочих днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну послуг, що надаються Клієнту, про тимчасове припинення надання послуг Клієнтам або про повне припинення своєї репетиторської діяльності;

4.2.10. здійснити оплату послуг Виконавця в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;

4.2.11. повідомити Виконавця про здійснення оплати його послуг відповідно до пункту 5.6 цієї Оферти;

4.2.12. повідомити Виконавця про неможливість оплати його послуг в термін, встановлений пунктом 5.6 цієї Оферти;

4.2.13. в разі відсутності можливості домовитися з Клієнтом про проведення занять по його замовленню даними Репетитор, а також в разі дострокового припинення занять (обриву Занять), Репетитор в обов’язковому порядку зобов’язується інформувати Виконавця протягом 1 ( одних) діб про неможливість подальшої роботи над цим замовленням;

4.2.14. не надавати для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформацію, яка відповідно до чинного законодавства може порушувати права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;

4.2.15. належним чином і сумлінно виконувати свої обов’язки, передбачені цією офертою;

4.2.16. не надавати послуги Клієнту, якщо у Репетитора відсутні необхідні ліцензії (дозволи, тощо) для надання послуг Клієнту, передбачені законодавством України та законодавством держави, в якій Репетитор зареєстрований (проживає) та/або надає послуги Клієнту;

4.2.17. нести інші обов’язки, встановлені цією офертою.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. вимагати і одержувати від Замовника інформацію в формі копій документів і / або з поданням оригіналів, пов’язану з його професійною діяльністю, зокрема документів, що підтверджують досвід його роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи і так далі;

4.3.2. проводити перевірку наданих Репетитором документів, інформації та інших відомостей в будь-який час і без повідомлення про це самого Репетитора;

4.3.3. отримати оплату за надання послуг, що є предметом цієї Оферти, в розмірі та в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти.

4.3.4. в разі виявлення недостовірності наданих Репетитором документів, відомостей та іншої інформації, або виникненні сумнівів в їх достовірності, негайно припинити надання послуг до отримання від Репетитора достовірних даних і підтверджуючих документів. При відсутності відповіді на запит Виконавця про надання уточнень, додаткової інформації та підтверджуючих документів протягом 5 (п’яти) робочих днів, або при виявленні навмисного надання Репетитором недостовірних відомостей та інформації, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Репетитора шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа;

4.3.5. помістити інформацію про послуги Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця без вказівки контактної інформації Репетитора;

4.3.6. відмовити в публікації на Інтернет-сайті Виконавця інформації, яку Репетитор не може підтвердити;

4.3.7. редагувати, систематизувати, скорочувати на власний розсуд інформацію про репетитора, призначену для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця;

4.3.8. контролювати діяльність Репетитора шляхом звернення до Клієнтів, з якими Репетитор проводив відповідні заняття і (або) консультації, проводити відеозапис занять, для надання Клієнту;

4.3.9. тимчасово припиняти надання Репетитору послуг за цією Оферті з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на період усунення даних причин;

4.3.10. тимчасово призупинити надання подальших послуг Репетитору при наявності заборгованості по оплаті за раніше надані йому послуги за цим Договором;

4.3.11. з метою поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних переговорів представників Виконавця з Репетитором, без обмеження часу і способу фіксації телефонних переговорів, при цьому запис телефонних переговорів може бути здійснений як при вхідному дзвінку від Репетитора, так і при вихідному дзвінку Репетитору;

4.3.12. направляти інформаційні, організаційні та інші матеріали в рамках виконання цього Договору на будь-які контакти для зв’язку, надані Репетитором, без будь-яких обмежень;

4.3.13. здійснювати інші права, надані цією офертою.

4.4. Репетитор має право:

4.4.1. на надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти;

4.4.2. на належне виконання Виконавцем своїх прав і обов’язків за цим Договором;

4.4.3. отримувати від Виконавця повну і достовірну інформацію про організацію та забезпечення виконання послуг за цим Договором;

4.4.4. на отримання консультацій з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю з надання послуг;

4.4.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Виконавцем для викладачів, в тому числі брати участь в семінарах, тренінгах, конференціях і так далі;

4.4.6. при наданні послуг клієнтам користуватися ресурсами, що знаходяться в особистому кабінеті Репетитора і наданими Виконавцем;

4.4.7. отримувати інформацію про контактні дані Клієнта, а також інформацію про замовлення, зроблене Клієнтом;

4.4.8. вимагати надання рахунків, а також інших документів, передбачених цією офертою. Надання документів здійснюється за допомогою їх направлення на електронну пошту Репетитора;

4.4.9. відмовитися від проведення Занять, повідомивши про це Виконавця шляхом направлення йому відповідного листа з поясненням причин відмови;

4.4.10. здійснювати інші права, надані цією офертою.

 

 1. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Замовник зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти - Абонентську плату.

5.2. Абонентська плата за 1 (один) місяць становить 50 (п'ятдесят) гривень.

5.3. Абонентська плата сплачується Замовником протягом 2 (двох) календарних днів після реєстрації Замовника на Інтернет-сайті, згідно реквізитів, наданих Замовником.

5.4. Замовник може оплатити Абонентську плату за будь-яку кількість місяців, мінімальний термін використання становить 1 місяць, максимальний термін - не обмежений.

5.5. Абонентська плата може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку. Нова вартість в такому випадку вступає в дію для Замовника після закінчення терміну передплаченого їм періоду. Про зміну Абонентської плати Виконавцем здійснюється належне інформування на Інтернет-сайті.

5.6. Якщо Замовник не оплачує без поважних причин послуги Виконавця протягом 1 (одного) тижня з моменту реєстрації на Інтернет-сайті, то Виконавець має право на односторонню відмову в наданні послуг, що є предметом цієї Оферти.

5.7. У будь-якому випадку при простроченні оплати Репетитором послуг Виконавця, Виконавець має право на призупинення надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти.

5.8. Репетитор та/або Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ними платежів, в тому числі при використанні способів оплати, які вказані на Інтернет-сайті Виконавця.

5.9. Репетитор та/або Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність нарахування та сплати податків/зборів.

5.10. При розірванні Договору грошові кошти, сплачені Репетитором в якості передоплати, повертаються йому протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня розірвання Договору шляхом їх перерахування на банківський рахунок Репетитора.

5.11. Якщо Користувач відмовився від платних індивідуальних занять за 3 (три) календарних дні (і/або більше днів) до їх початку, то грошові кошти йому повертаються, при відмові в інший строк, грошові кошти Користувачу не повертаються.

5.12. У разі вибору оплати через LigPay, виставлення інвойса буде на E-mail через LigPay.

 

 1. Термін дії і зміна умов Оферти, Договору

6.1. Дана оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Інтернет-сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

6.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Інтернет-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений безпосередньо в тексті самої зміненої Пропоновані можливості.

6.3. Акцепт цієї Оферти в порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Оферти, вважається укладенням Договору на надання послуг між Виконавцем і Замовником на умовах, установлених цією офертою. При цьому Договір набуває чинності з моменту Акцепту цієї Оферти і діє до моменту його розірвання відповідно до положень чинного законодавства України та умовами даної Оферти.

 

 1. Розірвання Договору

7.1. Договір може бути розірваний:

7.1.1. за згодою Сторін в будь-який час;

7.1.2. за ініціативою однієї зі Сторін:

- Виконавець має право в будь-який час розірвати цей Договір без пояснення причин;

- Репетитор вправі в будь-який час розірвати цей Договір за умови оплати Виконавцю фактично понесених витрат і послуг, наданих до моменту відмови.

7.1.3. з інших підстав, передбачених цією офертою;

7.2. Виконавець може розірвати цей Договір з Репетитором в разі відмови останнього від оплати послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, або в разі несплати послуг Виконавця протягом 2 (двох) тижнів.

7.3. Виконавець може розірвати цей Договір з Репетитором в разі встановлення факту спроби обману Виконавця або недобросовісних дій з боку Репетитора щодо Клієнта.

7.4. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Виконавцем Репетитора, або повідомлення Репетитором Виконавця про відмову від виконання договору.

 

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надаваних Репетитором послуг Клієнтам, а також за діяльність Репетитора. Відповідальність за якість, обсяг, терміни і інші параметри надання послуг несе Репетитор.

8.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання Клієнтами своїх зобов'язань.

8.4. Виконавець звільняється від відповідальності за позовами третіх осіб, які підписали договори з Репетитором на надання послуг, які частково або повністю виявляються Репетитор з допомогою Послуг Виконавця.

8.5. Виконавець не відповідає за достовірність та точність даних, зазначених про репетитора, а також інформації про їхні послугах Клієнтам.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору Оферти, якщо таке порушення викликане дією форс-мажору (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на надання Виконавцем послуг, що є предметом цієї Оферти.

 

 1. Порядок розгляду спорів

9.1. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред’явлену претензію складає 20 (двадцяти) робочих днів з моменту направлення.

9.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з Договору надання послуг, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Особливі умови

10.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти і погоджуючись з її змістом шляхом акцепту оферти, підтверджує і гарантує Виконавцю, що Договір надання послуг укладається добровільно; Замовник в повному обсязі розуміє предмет і зміст цієї Оферти, повністю ознайомився з умовами цієї Оферти, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору надання послуг, уповноважений укласти Договір надання послуг і користуватися послугами Виконавця відповідно до призначення і вимогами чинного законодавства України.

 

 1. Загальні застереження

11.1. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не спричиняє недійсності чи нікчемності Договору в цілому. Таке положення буде вважатися переглянутим з урахуванням первинних намірів настільки, наскільки це можливо, враховуючи вимоги законодавства України. Ви підтверджуєте свою повну та беззастережну згоду з цим Договором та зі змінами, які можуть бути внесені у випадку визнання будь-яких положень недійсними, нікчемними чи такими, що не можуть бути застосовані і погоджуєтесь, що такі змінені положення будуть регулювати правовідносинами між Замовником та Виконавцем. Розділи та заголовки у Договорі викладені лише із інформаційною метою і для зручності Сторонам і не можуть звужувати, розширювати чи іншим чином змінювати умови Договору.

 1. Захист персональних даних

12.1. Якщо ви (Замовник та/або Клієнт) продовжуєтеся користуватися цим Інтернет-сайтом та/або здійснюєте реєстрацію на ньому, ви:

- безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте умови цієї Оферти;

- повідомлені, що на цьому Інтернет-сайті може відбуватися збір ваших персональних даних та їх обробка за допомогою технічних можливостей Виконавця;

- надаєте згоду на збір та обробку усіх наданих вами персональних даних з метою, вказаною у цій Оферті;

- надаєте згоду на обробку та транскордонну передачу ваших персональних даних, якщо цього вимагають умови користування Інтернет-сайтом та умови цієї Оферти;

 - надаєте згоду на передачу персональних даних третім особам (у тому числі Клієнту) з метою виконання умов цієї Оферти;

- та надаєте вашу згоду на збір та зберігання ваших персональних даних без обмеження терміну дії, до тих пір поки ви не звернетеся з вимогою або побажанням щодо припинення обробки своїх персональних даних та / або їх знищення, або до моменту припинення відносин за ініціативи Виконавця чи інших підстав відповідно до вимог законодавства.